Projecten

Economische projecten en microkredieten

Al sinds de oprichting heeft de stichting microkredieten verstrekt in natura. Goederen of dieren worden in bruikleen gegeven. Sinds 2008 is hier de steun door geldelijke microkredieten aan toegevoegd.

Het eerste microkrediet is aangevraagd door de vrouwenvereniging in Katakwi. Met de lening zijn geiten gekocht. Na 2 jaar is deze lening terugbetaald.

Lopende projecten:

Educatieve en non-profitprojecten

In Oeganda wordt hard gewerkt aan het verbeteren van het onderwijs. Door goed onderwijs aan te bieden geven we kinderen een kans op een beter bestaan. Helaas is er nog steeds een groot gebrek aan klaslokalen en leermiddelen. Bovendien kunnen veel kinderen het verplichte schoolgeld niet betalen. Ook steunt de stichting een vroedvrouwengroep.

Lopende projecten: