100 in een klasje

100ineenklasje Een grote bevolkingsgroei in de regio zorgt ervoor dat scholen de massale aanmeldingen niet aan kunnen en er regelmatig méér dan 100 leerlingen in een klas zitten. Een schoolbord is vaak het enige meubilair. We kunnen, dank zij onze sponsors, scholen helpen door extra lokalen te bouwen. Ook zorgen we voor de inrichting van deze klaslokalen (schoolbanken, kasten, leermiddelen, etc. etc.)

Naar de projecten »